วีดีโอคลิป

ประสบการณ์เปิดรับเทคนิคลำไยแนวใหม่แม่โจ้

ลุงสุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการนำเทคนิคการผลิตลำไยแนวใหม่แม่โจ้ไปใช้โดยเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ

View

ความเห็นเกษตรกรแก้ลำไยต้นโทรม

เกษตรกรที่เคยประสบปัญหาลำไยต้นโทรมและเปิดใจรับเทคโนโลยีแก้ปัญหาลำไยต้นโทรมด้วยเทคนิคแก้ลำไยต้นโทรมจากศูนย์ลำไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

View

  

พัฒนาเกษตรชาวสวนลำไยภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตลำไยแนวใหม่

Development of Raising Farmer in the North of Thailand for New Business Model